Obtinerea vizei anuale este obligatorie atat pentru autorizatiile integrate de mediu emise inainte de intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1150 din 27.05.2020 (privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu), cat si pentru cele emise dupa intrarea acestuia in vigoare.

Obtinerea vizei anuale a autorizatiei de mediu de catre agentii economici posesori ai autorizatiilor de mediu sau autorizatiilor integrate de mediu le permite acestora continuarea activitatilor economice si le confirma faptul ca activitatile lor sunt desfasurate in aceleasi conditii pentru care a fost emisa initial autorizatia de mediu si ca nu au aparut modificari ce pot afecta conditiile stabilite in actele de reglementare.

Ce trebuie sa stiti despre viza anuala a autorizatiei de mediu

Procedura de obtinere a vizei anuale a autorizatiei de mediu reglementeaza atat intervalul de timp in care trebuie depusa solicitarea, precum si documentele necesare si modul de transmitere a acestora. In acest sens, viza anuala a autorizatiei de mediu se solicita autoritatii emitente intr-un interval de la 60 pana la 90 de zile, inainte de data corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia sau viza anterioara a titularului. Doar daca autorizatia in vigoare a fost revizuita, aplicarea vizei anuale de mediu se va solicita in anul urmator revizuirii, in termen de 60 de zile de la data la care a fost emisa autorizatia initiala.

Daca aceasta solicitare este facuta intr-un interval mai redus, in maxim cinci zile de la primirea acesteia, autoritatea este obligata sa informeze titularul cu privire la nerespectarea termenului si poate dispune suspendarea autorizatiei de mediu pe o perioada egala cu perioada de intarziere. Aceasta perioada de suspendare incepe imediat dupa data emiterii autorizatiei initiale.

Solicitarea vizei anuale a autorizatiei de mediu se face separat pentru fiecare autorizatie (autorizatie integrata de mediu) detinuta de titular si poate fi depusa si prin mijloace electronice (cerere scanata trimisa prin posta electronica sau prin fax, titularului revenindu-i obligatia sa primeasca o confirmare a faptului ca solicitarea sa a fost inregistrata).

Daca se constata ca activitatile economice se desfasoara cu respectarea tuturor conditiilor impuse de autorizatia de mediu si ca nu au aparut modificari in activitatile desfasurate, viza anuala a autorizatiei de mediu va fi emisa in maxim cinci zile lucratoare. In cazul nefericit in care nu sunt respectate toate conditiile impuse prin autorizatia de mediu si s-au descoperit modificari de fond in activitatea desfasurata pe amplasamentul ce face obiectul solicitarii vizei anuale de mediu, se acorda titularului un termen de maximum 60 de zile pentru remedierea celor constatate.

Daca titularul autorizatiei de mediu nu efectueaza masurile de remediere la timp, autoritatea publica pentru protectia mediului va suspenda autorizatia de mediu. In cazul cand titularul indeplineste cu succes toate masurile de remediere, autoritatea publica pentru protectia mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale in maxim cinci zile lucratoare de la data constatarii remedierii masurilor, emitand decizia de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu.

Pentru a evita eventualele probleme de mediu ce pot apărea in activitatea unui agent economic, se recomanda contactarea unei firme de consultanta in protectia mediului, fapt ce va garanta obtinerea vizei anuale a autorizatiei de mediu.