Evaluarea de risc se refera in general la procesul de determinare a probabilitatii aparitiei unui eveniment de risc. Un eveniment de risc va cauza un anumit impact asupra evenimentelor ulterioare, putand avea consecinte negative sau pozitive (mai rar).

Evaluarea de risc poate fi privita ca parte a procesului denumit analiza de risc. Pe langa evaluare, analiza de risc include si identificarea metodelor si instrumentelor de control al riscurilor, pentru a reduce consecintele nefavorabile, pentru a gestiona corect orice situatie riscanta si chiar pentru a obtine beneficii, in cazurile in care este posibil.

Analiza de risc este procesul de identificare si evaluare a importantei factorilor de risc, precum si de evaluare a probabilitatii unui eveniment de risc particular si de determinare a consecintelor sale.

Evaluarea de risc este un pas cheie in sistemul de gestionare a riscurilor. Evaluarea riscurilor poate fi realizata folosind metode de evaluare calitative si (sau) cantitative. Aceste metode nu se exclud una pe alta, ci se completeaza reciproc intr-o analiza cuprinzatoare.

Metodele calitative sunt destinate mai ales analizei riscurilor – scopul lor este identificarea factorilor si a zonelor de risc, precum si identificarea si descrierea diferitilor factori ce afecteaza nivelul unui anumit tip de risc. Metodele cantitative ale analizei de risc utilizeaza in principal o abordare descriptiva, care ar trebui sa conduca la o baza de informatii destinata efectuarii de studii cantitative de risc.

Analiza cantitativa de risc are ca scop determinarea caracteristicilor numerice ale marimii fiecarui tip de risc, precum si a situatiei in ansamblu. Folosind metode cantitative, se poate face o estimare a costurilor privind consecintele posibile ale implementarii situatiilor de risc.

Ipotezele evaluarii de risc

In procesul denumit evaluare de risc sunt utilizate anumite ipoteze, fara de care este imposibil sa se efectueze o analiza de risc independenta si completa. Aceste ipoteze au fost propuse de specialistul american B. Berlemer si sunt urmatoarele:

  • pierderile datorate riscurilor sunt independente unele de altele;
  • pierderea unei activitati nu are neaparat un impact asupra celorlalte activitati si probabilitatea pierderii acestora;
  • daunele maxime posibile pentru o organizatie, proiect sau persoana din cauza riscului sunt limitate de capacitatile sale financiare.

Pasi de urmat in evaluarea de risc

In procesul evaluarii de risc, etapele sunt urmatoarele:

  1. determinarea surselor de risc – procesele in care apare riscul, precum si cauzele acestuia;
  2. compilarea unei liste cu toate riscurile posibile in situatia respectiva;
  3. evaluarea nivelului riscurilor identificate atat individual, cat si in ansamblu, determinand fezabilitatea anumitor actiuni riscante;
  4. determinarea nivelului de risc acceptabil;
  5. dezvoltarea de masuri si actiuni destinate gestionarii riscurilor.

Observatie

Determinarea surselor si cauzelor riscului, precum si identificarea tuturor riscurilor posibile intr-o anumita perioada de timp pot fi realizate utilizand clasificari generale ale tipurilor de risc dar, in acelasi timp, tinand cont de specificul situatiei respective si de caracteristicile mediului extern.

In aceste etape ale procesului evaluarii de risc sunt utilizate metode analitice calitative. A treia si a patra etapa a evaluarii de risc sunt mai mult legate de analiza cantitativa a parametrilor acestuia. In ultima etapa a evaluarii de risc, profesionistii utilizeaza de obicei rezultatele tuturor etapelor anterioare ale evaluarii de risc si combina metodele de cercetare cantitativa si calitativa, pentru a dezvolta o solutie optima de gestionare a tuturor riscurilor posibile.